O nás - Historie

1. července 1953 byl založen Výzkumný ústav telekomunikací, který se od svého vzniku zabýval vývojem telekomunikačních zařízení a systémů. Vedle vývoje celých systémů, a to jak ústředen, tak i přenosových zařízení, se ústav musel zabývat i vývojem komponent, ze kterých byly tyto systémy konstruovány. Jednalo se zejména o vývoj elektromechanických prvků, relé, spínačů a také o vývoj nezbytných měřicích přístrojů. Z historického pohledu určitě stojí za zmínku vývoj dispečerských pracovišť pro energetiku z padesátých let minulého století, systémů PLC a systémů pro přenos diskrétních signálů ze vzdálených lokalit.

Mezinárodní telefonní ústředny

Spojovací systémy vzešlé z vývoje ústavu byly dodávány jak čs. spojům, tak i do řady zemí, zejména východního bloku. V telekomunikační síti byly hierarchicky nejvýše postavené Mezinárodní telefonní ústředny MN60, které byly instalovány v Praze, Moskvě a v Berlíně. Do šedesátých let spadá také úspěšný vývoj prvního digitálního přenosového systému (KPK 24), který byl již plně postaven na polovodičových prvcích a byl zkonstruován ještě ve 24kanálové podobě se sedmibitovým kódováním jednotlivých hlasových kanálů (evropské doporučení na 30kanálové systémy s osmibitovým kódováním nebylo ještě v té době zavedené).

Nová éra podniku

Rokem 1989 se otevřely zcela nové možnosti a perspektivy. Nejprve došlo k osamostatnění ústavu a k jeho přeměně na státní podnik TESLA VÚT s.p., který byl zařazen do privatizačních programů, privatizován a následně proměněn na moderní vývojově-výrobní podnik. Následoval rozvoj řady podnikatelských aktivit, který postupně formoval dnešní podobu holdingu TTC.

Zahraniční partneři

Na samém počátku devadesátých let bylo jasné, že bez úzké spolupráce se zahraničními partnery je pozice společnosti, podnikající v oblasti telekomunikací, dlouhodobě nemožná. V té době se podařilo navázat kontakty se společností MARCONI S.p.A. z Itálie, která se svým technickým i obchodním profilem jevila velmi vhodnou pro dobrou kooperaci. Pro myšlenku založení společného podniku se podařilo, především díky prvním společným obchodním úspěchům, postupně získat čelné představitele italské společnosti. Po dlouhých diskuzích nad podrobnými obchodními plány se nakonec podařilo připravit zakládací dokumenty. Následně se v Praze objevil pověřený zástupce MARCONI, pro některé z pamětníků ještě dnes dobře známý pan Sergio Troili, a společně se zástupci společnosti TESLA Telekomunikace podepsal příslušné dokumenty. Ze své peněženky pak složil do pokladny finanční podíl na základním kapitálu společnosti (patrně tehdy použil větší část svých cestovních diet) a vše nově začalo 11. března 1993 již pod značkou TTC MARCONI.

Prezentace, schůzky, jednání, první obchodní úspěchy pod novou značkou u národního telekomunikačního operátora SPT Telecom, výstavba moderní telekomunikační sítě pro Transgas, první dodávky pro energetiku. Nová firma vpadla do světa podnikání v úzké skupince lidí ze dne na den. Euforie tehdejší doby je všechny držela nad vodou a hnala je kupředu. Některé z nich po celých krásných dvacet let až do dnešní doby.

Nejnovější technologická řešení

Společnost TTC MARCONI doposud kontinuálně přináší svým zákazníkům nejnovější technická řešení a čerstvé výsledky výzkumu, vývoje a inovací z oblasti komunikačních technologií. A nezůstává jen o výzkumu, výroby a obchodování, instalaci a servisu dodaných zařízení. Poskytuje konzultační činnosti ve všech možných podobách, jen aby svým zákazníkům opakovaně přinášela ten možný největší prospěch. Společnost nepůsobí ale pouze v obchodních sférách. Pravidelně, opakovaně a cíleně, uvádí myšlenky společenské odpovědnosti zaměstnavatelů i zaměstnanců do praktického života a všichni tak činí s přesvědčením, že i tímto způsobem mohou a musí přispívat k harmonickému rozvoji celé společnosti, ve které žijí.

Kontakt
TTC MARCONI s.r.o.
Třebohostická 987/5
100 00 Praha 10

Tel.: +420 234 052 305
Fax: +420 274 814 747
E-mail: info@marconi.ttc.cz
Vstup pro partnery