Bezpečnostní systémy - NICE Inform

Nástroj určený k vyšetřování událostí

Zachytí a přehraje multimediální zdroje, video, audio, GIS a činnosti operátora a pomocí nich rekonstruuje událost pro vyšetření průběhu a pomáhá při tréninku, plánování a prevenci.

Díky snadné a intuitivní obsluze softwarového nástroje Inform Verify mohou operátoři center tísňového volání a dispečeři složek IZS získat velmi rychle informace, které potřebují. To přispívá k úsporám času, nákladů a zvyšuje efektivitu záchranných prací. Ke klíčovým vlastnostem Inform Verify patří:

  • Přístup k posledním hovorům a přenosům dat pouhým stisknutím tlačítka
  • Dynamická aktualizace seznamu hovorů a přenosů bez zásahu uživatele
  • Průběžné záznamy hovorů
  • Pořizování záznamů s automatickým řízením zisku (AGC), redukcí šumu a přeskakování úseků s tichem
  • Jde čistě o softwarovou aplikaci – nevyžaduje žádný přídavný hardware
  • Aplikace je vhodná pro dotykové obrazovky
  • Centralizuje správu – umožňuje konfigurovat všechny uživatele z jedné pracovní stanice
Kontakt
TTC MARCONI s.r.o.
Třebohostická 987/5
100 00 Praha 10

Tel.: +420 234 052 305
Fax: +420 274 814 747
E-mail: info@marconi.ttc.cz
Vstup pro partnery