Dispečerské systémy - KONOS

Rodina KONOS tvoří hlasové řešení specificky navržené především pro dispečerské systémy, operátory, skupinovou komunikaci v prostředí různorodých telekomunikačních prostředků a pro podobné scénáře vyžadující zpravidla integraci podle požadavků koncových uživatelů. Díky radiovým branám umožňuje propojení hlasového a datového světa s radiovými sítěmi, jako jsou například TETRA, a dalšími jak digitálními tak i analogovými systémy. Základem řešení je SIP protokol určený pro komunikaci s IP ústřednami. Systém je pak (následně) rozšířen i o další protokoly pro snadnější a lepší integraci do různorodého prostředí.

Produkty řady KONOS jsou založeny na stejném hlasovém frameworku (Voice Application Framework, VAF). Díky komponentovému modelu je zde možnost snadno rozšiřovat vlastnosti produktů dle přání zákazníků.

Systém KONOS vývojově navazuje na dřívější dispečerské řešení IP Touch Call. Varianta IP Touch Call-K se po sjednocení řad používá v prostředí drážní komunikační infrastruktury.

Dispečerská konzole KONOS-DOT je jediným členem rodiny, který poskytuje rozhraní pro přímou interakci mezi uživatelem a systémem. Je primárně určena pro komplexní telefonní úlohy, plánování a rychlou komunikaci, ale i vizualizaci některých dalších dat. Konzole KONOS-DOT může být nasazena jako samostatný terminál v jednoduchých řešeních, i jako součást rozsáhlejších dispečerských řešení, využívajících snadné integrovatelnosti produktů řady KONOS.

Základní vastnosti:

 • průmyslově odolný 17“ PC s rezistivní nebo kapacitní dotykovou obrazovkou,
 • modifikovaný Linux jako operační systém,
 • uživatelsky příjemné grafické ovládání,
 • běžná volání, předpřipravené i ad-hoc konference,
 • intuitivní fronta příchozích volání,
 • prioritní volání,
 • nastavitelná tlačítka rychlých voleb,
 • jednoduchá i komplexní historie volání a systémových událostí,
 • několik druhů telefonních seznamů,
 • lokální nebo centrální nahrávání(spolupráce se systémem ReDat),
 • možnost komunikace s rádiovými systémy (analog, MOTOTRBO, TETRA),
 • integrace s dalšími systémy (EZS, EPS…).

 

Rádiová brána KONOS-RGW představuje zařízení umožňující hovorová a signalizační spojení mezi radiostanicemi radiové sítě TETRA, MOTOTRBO či analogovými sítěmi a dispečerskými konzolemi KONOS-DOT. Její univerzální rozhraní umožňuje také napojení na produkty třetích stran za podmínky, že implementují proprietární VAF protokol.

Vlastnosti:

 • integrace s analogovými nebo digitálními sítěmi (MOTOTRBO, TETRA),
 • modifikovaný Linux jako operační systém,
 • komunikační rozhraní tvořené SIP protokolem a VAF protokolem,
 • sw podpora rádiových funkcí jako např. skupinové volání, privátní volání, scan,
 • sw podpora přenosu textových zpráv, GPS polohy,
 • centrální nahrávání (spolupráce se systémem ReDat),
 • Možnost instalace do 19“ racku.

 

Aplikační Server KONOS-AS je centrální prvek dispečerského řešení zajišťující služby nad jednotlivými dispečerskými konzolemi a dalšími prvky řešení. Je určen především pro rozsáhlejší projekty, kde je požadována integrace s jinými systémy.

Vlastnosti:

 • synchronizace dat mezi terminály (tlačítka rychlých voleb, telefonních seznamů atd.),
 • centralizovaná správa uživatelů,
 • rozhraní pro integraci s jinými systémy,
 • dynamická změna dat řízená asynchronními událostmi (např. změna tel. čísel dle směny),
 • webové konfigurační rozhraní,
 • zajištění vysoké dostupnosti pomocí redundance serverů,
 • možnost běhu ve virtuálním prostředí.

 

Rádiový řídící server KONOS-RC funguje jako koordinační server v situaci, kdy je třeba mezi sebou staticky nebo dynamicky propojovat rádiové brány RGW. Umožňuje tak vytvářet logické celky, ve kterých je zajištěna slyšitelnost i přes omezení plynoucí z použité rádiové technologie.

Vlastnosti:

 • seskupování RGW do oblastí,
 • řízení skupin a typu volání (skupinové, privátní),
 • podpora přenosu textových zpráv (mezi radiostanicí a terminálem),
 • zajištění vysoké dostupnosti pomocí redundance serverů,
 • možnost běhu ve virtuálním prostředí.

 

Týmový server KONOS-HD zajišťuje podporu při práci více uživatelů v páru nebo větší skupině. Umožňuje sdílení informací o probíhajících hovorech všech terminálů, vzájemný příposlech nebo přebírání hovorů. Využívá se funkcí skupinově obsluhovaných hovorů na CUCM nebo Asterisk.

Vlastnosti:

 • přehledná indikace cizích hovorů,
 • intuitivní přebírání nebo vstupování do hovoru,
 • maskování zmeškaných hovorů, které byly vyřízeny jiným terminálem,
 • možnost běhu ve virtuálním prostředí.

 

Skupinový komunikační server KONOS-OBC nachází využití hlavně v drážním prostředí, které využívá komunikaci po skupinových kanálech, ale je možné ho použít i v jiných specifických zákaznických řešeních. V neposlední řadě může sloužit jako distribuovaný konferenční server.

Vlastnosti:

 • podpora několika druhů tónové signalizace (DTMF, 2/7, 2/11),
 • distribuované konferenční místnosti,
 • služba presence digitálních účastníků,
 • v kombinaci s analogovými prvky slouží jako komunikační rozhraní mezi IP (VoIP) a analogovým světem (2-drátové nebo 4-drátové vedení, specifická železniční vedení),
 • webové konfigurační rozhraní.
Kontakt
TTC MARCONI s.r.o.
Třebohostická 987/5
100 00 Praha 10

Tel.: +420 234 052 305
Fax: +420 274 814 747
E-mail: info@marconi.ttc.cz
Vstup pro partnery