Služby - Outsourcing

Někteří zákazníci mají zájem se prioritně věnovat své hlavní komerční činnosti a nenechat se zatěžovat všemi ostatními činnostmi, které jsou z celkového pohledu pouze činnostmi podpůrnými. Pro tyto zákazníky nabízíme službu outsourcingu zajištění provozu dílčích technologií, nebo celých řešení. Jejich detailní znalost, získaná na mnoha instalacích, projektech a při poskytování rozsáhlých servisních služeb, nám umožňuje provozovat technologie a řešení velmi efektivně a na vysoké technickoprovozní úrovni. Individuálně lze také přistoupit na převzetí technologie do majetku naší společnosti a přejít do režimu poskytování služeb. Samozřejmě jsme připraveni takový model poskytování řízené služby nabídnout a realizovat již od samého počátku případného smluvního vztahu.

Kontakt
TTC MARCONI s.r.o.
Třebohostická 987/5
100 00 Praha 10

Tel.: +420 234 052 305
Fax: +420 274 814 747
E-mail: info@marconi.ttc.cz
Vstup pro partnery