Služby - Servis a údržba sítí

Kromě prodeje a dodávek řešení nabízíme našim zákazníkům také službu „Servis a údržba sítí“. Zpravidla jsme tímto způsobem schopni rozšířit standardně poskytovanou záruku na dodávaná řešení. Tuto službu poskytujeme na základě uzavřené servisní smlouvy volitelně v parametrech 8/5 (pracovní doba 8 hodin v pracovní dny) nebo 24/7 (nepřetržitá podpora 24 hodin 7 dní v týdnu).

Služba je poskytována s podporou automatizovaného systému TTS TTCM (Trouble Ticket Systém TTC MARCONI), který umožňuje transparentní a přehlednou komunikaci o poruše a o průběhu jejího odstraňování, včetně dokladování časů jednotlivých událostí.  Kromě řešení problémů až po jejich vzniku, které zpravidla způsobují odstávku nebo pokles kvality poskytovaných služeb, nabízíme možnost pravidelných profylaktických prohlídek a zásahů prováděných v předem dohodnutých časových intervalech. Tyto námi poskytované služby pravděpodobnost poruchy výrazným způsobem omezují a servis fakticky výrazně zlevňují. V případě zájmu a návazné dohody jsme schopni rozšířit nabídku i na projekty realizované jinými dodavateli.

Kontakt
TTC MARCONI s.r.o.
Třebohostická 987/5
100 00 Praha 10

Tel.: +420 234 052 305
Fax: +420 274 814 747
E-mail: info@marconi.ttc.cz
Vstup pro partnery