Služby - Technická podpora a školení

Každý zákazník potřebuje, ve větší či menší míře, disponovat kvalifikovanými technickými pracovníky. Mezi základní požadavky kladené na tyto pracovníky patří efektivně a bezpečně využít všech potřebných vlastností jimi provozovaných technologií a řešení. Aby bylo možné těmto požadavkům plně vyhovět, nabízíme možnost školení pracovníků zákazníka v různých oblastech technické práce.

Rozsah školení pokrývá všechny potřebné oblasti od instalací přes základní i složitější konfigurace až po analýzu případných problémů. Součástí je pochopitelně i školení jak zjištěné problémy správně odstraňovat. Pokud je pro zákazníka výhodné a užitečné čerpat technickou podporu dlouhodobě i po vyškolení vlastního personálu, například formou dlouhodobé „supervize“ či pomoci při složitých zásazích do systému, je tu samozřejmě možnost si takovouto technickou podporu u nás smluvně zajistit.

Kontakt
TTC MARCONI s.r.o.
Třebohostická 987/5
100 00 Praha 10

Tel.: +420 234 052 305
Fax: +420 274 814 747
E-mail: info@marconi.ttc.cz
Vstup pro partnery