Transportní systémy - Mikrovlnné spoje

Radioreléový (RRL) nebo také Mikrovlnný (MV) spoj je tvořen zařízením pro přenos digitálního signálu velkou rychlostí na vzdálenost stovky metrů až desítky kilometrů pomocí úzce směrovaného svazku rádiových vln s malým výkonem v pásmech 1-60 GHz.

V druhé polovině 20. století se používaly analogové radioreléové spoje spolu se systémy nosné telefonie pro bezdrátový přenos desítek až tisíců telefonních hovorů nebo pro přenos rozhlasového nebo televizního signálu; v současnosti zcela převládají digitální mikrovlnné systémy, které se používají pro telekomunikaci a/nebo datovou komunikaci.

V námi dodávaných  RRL  řešeních jsou v přednostně uplatňovány systémy řady MiniLink firmy Ericsson. Nic nám však nebrání předložit řešení i na bázi alternativních zařízení fy Motorola a případně i dalších výrobců.

Velkou výhodou RRL řešení je snadnost a rychlost implementace a snadná možnost i opakovaných reinstalací v jiných lokalitách.

  • Tradičním základem sortimentu Ericsson jsou systémy typu point-to-point s podporou hybridního přenosu TDM / Ethernet.   Systémy pracují v pásmech od 6 do 42 GHz s přenosovou rychlostí až 2x500Mbit/s na kanál při využití různých druhů diverzity nebo schémat záloh.  Konstrukce systémů je rozdělená na modulární vnitřní (IDU) a kompaktní venkovní (ODU) jednotky, propojené jedním koaxiálním kabelem. Tato skupina je zastoupena řadami MiniLink TN (modulární konstrukce s podporou rozhraní PDH, SDH, resp. ATM v rámci TDM režimu a vnitřní programovou komutací obou druhů provozu) a kompaktní systémy řady CN (konstrukční varianta v několika základních kombinacích služeb určená pro koncové uzly sítě s prostorově a klimaticky kritickými podmínkami). Funkční i konstrukční kompatibilita dovoluje pomocí prvků řad TN a CN nahrazovat zařízení starších úspěšných řad MINI-LINK E, C, Marconi LH a dalších.
  • Alternativním řešením jsou RRL spoje v all-IP sítích. Skupina je reprezentována prvky přístupovými komutátory Ethernet pro smíšené optické a rádiové sítě řady SP s rozsahem propustností do 120Gb/s, podporou optických interface do 10Gb/s a řešením služeb TDM pomocí standardizovaných technik CES a radiovými paketovými terminály řady MiniLink PT pro pásma od 6 do 42, resp. 80 GHz s plně vnější montáží a optickým svodem 1GbE. Komutátory i radiové terminály jsou optimalizovány pro prostorově a klimaticky kritické podmínky vnější montáže.

Kompletní řešení zahrnuje dohledový systém ServiceOn, který je společný pro mikrovlnná i optická zařízení společnosti Ericsson.

 

Radioreléový (RRL) nebo také Mikrovlnný (MV) spoj je tvořen zařízením pro přenos digitálního signálu velkou rychlostí na vzdálenost stovky metrů až desítky kilometrů pomocí úzce směrovaného svazku rádiových vln s malým výkonem v pásmech 1-60 GHz.

V druhé polovině 20. století se používaly analogové radioreléové spoje spolu se systémy nosné telefonie pro bezdrátový přenos desítek až tisíců telefonních hovorů nebo pro přenos rozhlasového nebo televizního signálu; v současnosti zcela převládají digitální mikrovlnné systémy, které se používají pro telekomunikaci a/nebo datovou komunikaci.

V námi dodávaných  RRL  řešeních jsou v přednostně uplatňovány systémy řady MiniLink firmy Ericsson. Nic nám však nebrání předložit řešení i na bázi alternativních zařízení fy Motorola a případně i dalších výrobců.

Velkou výhodou RRL řešení je snadnost a rychlost implementace a snadná možnost i opakovaných reinstalací v jiných lokalitách.

  • Tradičním základem sortimentu Ericsson jsou systémy typu point-to-point s podporou hybridního přenosu TDM / Ethernet.   Systémy pracují v pásmech od 6 do 42 GHz s přenosovou rychlostí až 2x500Mbit/s na kanál při využití různých druhů diverzity nebo schémat záloh.  Konstrukce systémů je rozdělená na modulární vnitřní (IDU) a kompaktní venkovní (ODU) jednotky, propojené jedním koaxiálním kabelem. Tato skupina je zastoupena řadami MiniLink TN (modulární konstrukce s podporou rozhraní PDH, SDH, resp. ATM v rámci TDM režimu a vnitřní programovou komutací obou druhů provozu) a kompaktní systémy řady CN (konstrukční varianta v několika základních kombinacích služeb určená pro koncové uzly sítě s prostorově a klimaticky kritickými podmínkami). Funkční i konstrukční kompatibilita dovoluje pomocí prvků řad TN a CN nahrazovat zařízení starších úspěšných řad MINI-LINK E, C, Marconi LH a dalších.
  • Alternativním řešením jsou RRL spoje v all-IP sítích. Skupina je reprezentována prvky přístupovými komutátory Ethernet pro smíšené optické a rádiové sítě řady SP s rozsahem propustností do 120Gb/s, podporou optických interface do 10Gb/s a řešením služeb TDM pomocí standardizovaných technik CES a radiovými paketovými terminály řady MiniLink PT pro pásma od 6 do 42, resp. 80 GHz s plně vnější montáží a optickým svodem 1GbE. Komutátory i radiové terminály jsou optimalizovány pro prostorově a klimaticky kritické podmínky vnější montáže.

Kompletní řešení zahrnuje dohledový systém ServiceOn, který je společný pro mikrovlnná i optická zařízení společnosti Ericsson.

Kontakt
TTC MARCONI s.r.o.
Třebohostická 987/5
100 00 Praha 10

Tel.: +420 234 052 305
Fax: +420 274 814 747
E-mail: info@marconi.ttc.cz
Vstup pro partnery