Transportní systémy - PDH

V oblasti aplikace SDH a PDH přenosových systémů řešení TTC  MARCONI  sledují koncept průmyslových komunikačních sítí. Tento koncept vychází z dlouholetých zkušeností firmy  s budováním komunikačních řešení v resortu energetiky a dopravy. Komunikační síťová řešení zohledňují specifické potřeby průmyslových komunikací ve společnostech, které mají rozloženy provozní jednotky ve více lokalitách. Typickým příkladem jsou sítě budované podél liniových průmyslových technologických struktur (rozvody energie, plynu, dopravní linie atd.), které musí bezchybně zajistit služby s požadovanou velmi krátkou dobou odezvy a s vysokým stupněm zabezpečení, nutné pro řízení geograficky rozsáhlých technologických celků provozovatele v reálném čase.

Vrstva PDH vytváří přístupové body a přenosové kanály určené pro jednotlivé služby a zabezpečuje vlastními prostředky fyzický přístup ze vzdálených a mezilehlých míst (neobsluhované technologické celky nebo objekty) k síťovým uzlům páteřní vrstvy. Těmito uzly jsou zpravidla administrativní, řídicí a technologická centra, tedy místa vysoké koncentrace provozu.

Řešení jsou optimalizována tak, aby plnila všechny požadavky v jednotném prostředí s minimálním sortimentem síťových prvků s plnou programovou řiditelností. Cílem je umožnit efektivní provoz sítě s minimálním počtem provozního personálu. V řešení jsou převážně aplikovány multiplexory vlastní výroby (řady PCMX resp. PCM30U), které se vyznačují

  • plným sortimentem rozhraní pro realizaci sériových datových kanálů pro telemetrické sítě, EZS a EPS i dálkového připojení telefonních účastníků, včetně dispečerské komunikace,
  • současnou výbavou pro realizaci fyzicky oddělených technologických kanálů nebo sítí L2 typu Ethernet (EVPL, EVPN) s odpovídající kapacitou,
  • integrovanými rozhraními pro dálkové spoje po optickém i metalickém médiu,
  • podporou rychlých algoritmů zálohy.

TTC MARCONI má ve svém portfoliu také multiplexer XMP1 od firmy Keymile.

Kontakt
TTC MARCONI s.r.o.
Třebohostická 987/5
100 00 Praha 10

Tel.: +420 234 052 305
Fax: +420 274 814 747
E-mail: info@marconi.ttc.cz
Vstup pro partnery