Transportní systémy - Optické

Příspěvek datových služeb k celkovému bohatství občanské společnosti v současné době prudce roste a je jasné, že tento trend bude zachován i do blízké budoucnosti. Neustále přibývá rozsah činností, které svou podstatou závisí na bezchybném fungování rozsáhlých datových optických přenosových sítí. Optické transportní sítě jsou nadále jedním z hlavních nositelů rychlého rozvoje datových služeb, a to je jedním z důvodů, proč se naše společnost zabývá řešeními optických transportních systémů. Společnost TTC MARCONI je schopna díky své více než 20leté praxi takováto řešení optimálně navrhnout a efektivně realizovat. Ve svých řešeních kombinuje různé optické transportní systémy, jmenovitě z produkce firem Ericsson a Cisco Systems:

  • vysokokapacitní C/DWDM systém Ericsson MHL3000 s širokým sortimentem komponentů pro podporu přenosů 1/10/40/100G Ethernet, FiberChannel, SDH a digitální video, přenos na velké geografické vzdáleností včetně podmořských aplikací i řešení metropolitních přenosů (MAN) a multiservisního sdílení vláken;
  • multiservisní prvky řady SPO, kombinující v duální architektuře přenosové protokoly SDH,Metro Ethernet (s příslušnými certifikacemi MEF) a MPLS-TP, orientované na sítě s konvergencí tradičních TDM (E1) a paketových (IP/Ethernet) služeb, v kapacitách až 60 Gb/s TDM, resp. 320 Gb/s Ethernet na jeden síťový prvek;
  • podporu dynamického řízení sítě ASON/ASTN, které dovoluje mimo jiné automaticky navázat organizaci provozu na fyzické vrstvě na mechanismy směrování MPLS,
  • inteligentní C/DWDM platformu Cisco 15454 MSTP, dovolující široký mix transparentních služeb SDH/SONET, Ethernet i SAN, pružný z hlediska síťových topologií, včetně přenosů na velké geografické vzdáleností a záloh, s plnou dálkovou rekonfigurovatelností prvků R-OADM a přímo integrovaným grafickým konfiguračním SW;
  • agregační platformu Cisco řady ASR900, kombinující podle konkrétní licenční výbavy transportní protokoly Metro Ethernet (s příslušnými certifikacemi MEF), IP VPN routing a IP/MPLS, orientované na sítě s konvergencí tradičních TDM (E1) a paketových (IP/Ethernet) služeb v operátorském i utilitním segmentu, reprezentující kapacitu až 128Gb/s resp. 180 Mpps v kompaktním modulárním i nemodulárním provedení 1 až 3HU.

Transportní systémy jednotlivých výrobců jsou řízeny centralizovanými multiuživatelskými NMS operátorské úrovně (ServiceOn pro prvky Ericsson, Cisco Prime pro prvky Cisco Systems), integrovatelným do obecného prostředí technologického dohledu (OSS). Dodávka přenosové technologie je v rámci řešení doplněna doprovodnými systémy, nutnými pro vnitřní nebo vnější umístění prvků, jejich zálohované napájení a souvisejícími službami. Díky aplikovaným technologiím jsou výsledná řešení cenově optimalizovaná, provozně úsporná, dostatečně škálovatelná a flexibilní, vyhovující potřebám dnešních a budoucích sítí.

Kontakt
TTC MARCONI s.r.o.
Třebohostická 987/5
100 00 Praha 10

Tel.: +420 234 052 305
Fax: +420 274 814 747
E-mail: info@marconi.ttc.cz
Vstup pro partnery