Pro dopravu - Objektová bezpečnost

Hodnota kontinuity informací a majetku nabývá v dnešním dynamickém a velmi konkurenčním světě na dříve nebývalé ceně. Tato skutečnost je jednou z příčin velkého rozvoje bezpečnostních řešení a systémů. Dalším faktorem zvyšujícím poptávku zajištění bezpečnosti a ochrany informací, majetku a dalších hodnot je bezprecedentní růst hrozeb terorizmu, který není žádným způsobem geopoliticky limitován.

Dnešní bezpečnostní řešení jsou reprezentována velmi rozsáhlými a komplexními systémy, které díky velkému rozvoji informačních technologií, telekomunikačních technologií a především díky rozvoji systémové integrace mohou účinně eliminovat celou řadu velmi rychle se rozvíjejících rizik.

Takovéto bezpečnostní systémy jsou schopny zpracovávat informace o výskytu a působení nejrůznějších fyzikálních a chemických veličin, umí tyto informace vyhodnotit podle hodnotových kriterií a současně je také filtrovat a zasazovat je do příslušných logických a věcných vazeb. Majoritní událost tak může být určena na základě zpracování vzájemně souvisejících událostí na principu příčina – důsledek tak, aby mohlo dojít včas nejen k indikaci rizikových míst a faktorů ale také k realizaci opatření, která zabrání vzniku velmi obtížně nahraditelných škod a ztrát.

Zkušenosti získané vyhodnocením mnoha bezpečnostních incidentů říkají, že zcela zásadní vliv na úroveň zabezpečení informací, majetku a dalších hodnot má správné fungování „lidského činitele“ zapojeného do bezpečnostních systémů.

Proto je nezbytné rozvíjet jak zajištění správné aplikace základních režimových opatření, kterými mohou být například:

 • Stanovení oprávnění osob a dopravních prostředků pro vstup a vjezd do objektu
 • Způsob manipulace s klíči a identifikačními prostředky
 • Způsob manipulace s technickými prostředky a jejich používání
 • Způsob kontroly pohybu osob v objektu

Tak i správnou aplikaci základních technických prostředků, mezi které zahrnujeme i:

 • Mechanické zábranné prostředky
 • Elektrická zámková zařízení a systémy pro kontrolu vstupů
 • Zařízení elektrické zabezpečovací signalizace
 • Speciální televizní systémy (CCTV)
 • Tísňové systémy
 • Zařízení elektrické požární signalizace
 • Zařízení fyzického ničení nosičů informací
 • Zařízení proti pasivnímu a aktivnímu odposlechu utajované informace
 • Zařízení pro vyhledávání nebezpečných látek a předmětů

Úlohou systémové integrace je pak logické provázání základních režimových opatření a základních technických prostředků tak, aby bylo možné dosáhnout maximálních účinků bezpečnostního řešení současně s optimalizací vynakládaných finančních prostředků, které ještě navíc bude minimalizovat možné negativní vlivy lidského činitele. Celý systém pak bude:

 • Zpracovávat veškeré bezpečnostní a technické signály
 • Komunikovat a koordinovat svou činnost s dalšími systémy objektu
 • Řídit svou činnost, podle nastaveného schématu - naprogramovaným automatem nebo ručně operátorem, příp. kombinovaně
 • Srozumitelně zobrazovat aktuální či očekávanou situaci (grafické nadstavby)
 • Kontrolovat vlastní funkce, kontrolovat činnost obsluhy, a to samovolně nebo cíleně
 • Nezávislé zobrazovat a dokumentovat aktuální situaci a změny situace jak přímo v zabezpečovaném objektu, tak i ve vzdáleném dohledovém centru
Kontakt
TTC MARCONI s.r.o.
Třebohostická 987/5
100 00 Praha 10

Tel.: +420 234 052 305
Fax: +420 274 814 747
E-mail: info@marconi.ttc.cz
Vstup pro partnery