Pro dopravu - Přenosové sítě

Optické sítě

Řešení potřeb vysokokapacitního transportu datových a obecně telekomunikačních signálů pro rozsáhlé podnikové sítě vychází z dlouholetých zkušeností firmy z resortu energetiky a dopravy. Navíc proti operátorským řešením zohledňuje specifické potřeby průmyslových komunikací ve společnostech, které mají rozloženy provozní jednotky ve více lokalitách podél liniových technologických staveb a struktur provozované technologie – jsme schopni garantovat velmi malé zpoždění komunikačního kanálu a vysoký stupeň zabezpečení, což jsou podmínky, které je nutné zajistit pro spolehlivé řízení geograficky rozsáhlých technologických celků v reálném čase.

Mikrovlnné sítě a spoje

Radioreléové (RRL) nebo také Mikrovlnné (MV) spoje jsou tvořeny zařízeními pro přenos digitálního signálu velkou rychlostí na vzdálenost stovky metrů až desítky kilometrů pomocí úzce směrovaného svazku rádiových vln s malým výkonem v pásmech 1-60 GHz.

V rozsáhlých podnikových sítích jsou RRL spoje nasazovány pro přístup do okrajových a vzdálených uzlů, ale též jako páteřní přenosové systémy podél liniových technologických staveb a struktur provozované technologie. V takové aplikaci jsou RRL spoje navrhovány pro specifické potřeby průmyslových komunikací, zejména se zaručovanou dostupností služby, která je srovnatelná s pevnými médii.

Velkou výhodou RRL řešení je snadnost a rychlost implementace a snadná možnost i opakovaných reinstalací v jiných lokalitách.

Kontakt
TTC MARCONI s.r.o.
Třebohostická 987/5
100 00 Praha 10

Tel.: +420 234 052 305
Fax: +420 274 814 747
E-mail: info@marconi.ttc.cz
Vstup pro partnery