Pro energetiku - Bezpečnostní řešení

Bezpečnostní řešení nabízené TTC MARCONI pomáhá energetickým operátorům snížit bezpečnostní a provozní rizika. Systém zachycuje, analyzuje a koreluje smysluplné informace z mnoha zdrojů a poskytuje komplexní situační přehled. V případě podezřelých aktivit monitoruje události, informuje příslušné bezpečnostní složky, a pokud je to třeba, rozesílá hromadné oznámení o incidentu.

Řízení informačního přetížení

Množství informací, které denně proudí do řídicího pracoviště, je obrovské. Přicházejí většinou z různých systémů – kamery, řízení přístupu, radary, automatické rozpoznávání registračních značek, RFID, GIS, HVAC, počasí, alarmy, požární systémy, IP systémy a další. Důležité je pak, jak se s těmito daty dále pracuje.

Společnost TTC MARCONI je autorizovaným partnerem společnosti Qognify. Řešení Qognify umožňuje dát údajům shromážděným v řídicím centru smysl, určit jejich relevanci prostřednictvím analýzy a korelace. Navíc díky pokročilým analytickým nástrojům a byznys inteligenci dává celkový pohled na organizaci, odhaluje trendy a pomáhá učinit správná rozhodnutí. To nejen zvyšuje bezpečnost a snižuje rizika, ale také zlepšuje kontrolu nad vlastním provozem.

Kontakt
TTC MARCONI s.r.o.
Třebohostická 987/5
100 00 Praha 10

Tel.: +420 234 052 305
Fax: +420 274 814 747
E-mail: info@marconi.ttc.cz
Vstup pro partnery