Pro energetiku - Dispečerské systémy

Dispečerský komunikační systém na platformě VoIP zúročuje naše dlouholeté zkušenosti společnosti v oblasti vývoje a výroby tradičních dispečerských systémů. Jsou v něm uplatněny veškeré moderní telekomunikační trendy. Vybavení pracovišť typu dispečer, operátor nebo spojovatelka se dnes nacházejí v řadě míst velkých společností z oblasti energetiky, dopravy a nebo silových složek státní správy. Jejich uplatnění není však omezeno pouze na tyto obory činnosti a moderní dispečerský systém nachází uplatnění i v řadě dalších odvětví.

Dispečerský systém umožňuje hlasovou komunikaci mezi různými koncovými uživateli, kteří mohou být umístěni v řadě technologicky rozdílných pevných i mobilních sítích. Řízení jejich komunikace je vybudováno na bázi aplikací IP protokolů. Aplikace umožňují použít několik konferenčních místností pro vzájemně nezávislou komunikaci skupin účastníků. Systém je vhodný pro uživatele z řad velkých korporací a středně velkých firem, které ocení jeho moderní koncepci, komfort obsluhy hovorů a vysokou spolehlivost.

Počet účastníků v konferenci je omezen pouze použitým HW a může dosahovat až 120 současně hovořících uživatelů. Jedním z dalších prvků použitých pro ovládání hlasové komunikace je fronta volání s různými možnostmi odbavení a archivace volání.

Dispečerský systém využívá standardy IP telefonie H.323 a SIP a je plně kompatibilní se všemi zařízeními (brány, terminály, telefony) podporujícími tento standard. Zařízení bylo testováno s prvky Cisco Systems a Innovaphone. Terminálem systému lze však při použití standardních bran ovládat také konference a hovory i mezi účastníky ostatních hlasových sítí (ISDN, PSTN, GSM). Tento produkt realizuje pracoviště dispečera, operátora, spojovatelky či recepční. To vše s důrazem zejména na hlasovou komunikaci. Terminál se skládá z výkonné jednotky, uživatelského rozhraní a případných rozšiřujících doplňků. S ohledem na prostředí nasazení, požadavky na funkcionalitu nebo zvyklosti obsluhy lze terminál realizovat v řadě různých HW variant. Jednotlivé HW komponenty lze vzájemně téměř libovolně kombinovat, nicméně v praxi se nejvíce uplatní několik obvyklých sestav.

Kontakt
TTC MARCONI s.r.o.
Třebohostická 987/5
100 00 Praha 10

Tel.: +420 234 052 305
Fax: +420 274 814 747
E-mail: info@marconi.ttc.cz
Vstup pro partnery