Pro energetiku - Přenos signálů ochran

Vysokonapěťová vedení přenášejí velká množství energie. Vnějšími vlivy mohou být narušeny stabilní provozní podmínky těchto vedení, jejichž působením může přenášená energie způsobit velké materiální škody. V návaznosti na tyto škody mohou vzniknout s nimi související, v některých případech i několikanásobně větší provozní ztráty. Proto jsou všechna vedení VVN chráněna proti vzniku a šíření nežádoucích provozních stavů. Aby ochrana vedení mohla správně pracovat, je nezbytné zajistit vysoce spolehlivý přenos jednotlivých zpráv a povelů v rámci přenosové soustavy do všech potřebných uzlů. K zajištění tohoto přenosu byl vyvinut specializovaný přenosový systém PCM30U-OCH určený zejména pro energetické sítě. Systém je zcela přizpůsoben specifickým technickým požadavkům energetiky a dlouhodobě plní vysoké požadavky energetického průmyslu v celé řadě zemí na několika kontinentech.

Přenosový systém PCM30U-OCH s pulzně kódovou modulací zahrnuje multiplexy s rozhraním PDH 1., 2. a 3. řádu nebo s rozhraním SDH STM-1, STM-4, Ethernet/IP. Je připraven pro aplikace v sítích energetiky tak, že kromě běžných telekomunikačních funkcí poskytuje funkce přenosu povelů a ochran vedení VVN a přenosu fáze 50 Hz pro fázování lokálního generátoru.

Přenos se uskutečňuje po optickém kabelu, v rámci primárního toku systému vyššího řádu, po systémech SDH nebo po sítích IP. Systém má též možnost připojení standardními rozhraními E0, E1, E2, E3 a STM-1/4 na páteřní přenosové systémy.

Zařízení je stavebnicového typu s montáží do standardních stojanů šířky 19“ se základním zálohovaným napájením 48V DC, 110 VDC, 220 VDC/230 VAC. Skládá se z centrální části a výměnných kanálových jednotek, které umožňují připojení všech běžně používaných typů ochran vedení. Pro přenos telefonních a datových kanálů lze využít sortiment kanálových jednotek systému. Zařízení je možné doplnit příslušenstvím pro vyvedení kabeláže a připojení do rozvaděčů.

Zařízení je vybaveno funkcemi Drop-Insert a Cross-Connect, které umožňují propojování kanálů 64 kbit/s mezi místními kanálovými jednotkami a až čtyřmi vnějšími směry signálu 2 Mbit/s plus 2 x E1 přechod do transportní struktury SDH se čtyřmi rozhraními STM-1 nebo dvěma rozhraními STM-4.

Integrovanou součástí zařízení je dohledový systém, umožňující dohled a řízení sítí zařízení PCM30U-OCH a dalších přenosových systémů. Variantní řešení multiplexů umožňuje uživatelům optimalizovat provozní potřeby a investiční náklady.

PCM30U-OCH 1U

Zařízení umístěné v 19“ konstrukci výšky 1U umožňuje přenos max. 10 povelů volitelně po optickém kabelu, v rámci příspěvkového toku 1. řádu (E1) systémem vyššího řádu po datovém okruhu 64 kbit/s, prostřednictvím vnějšího modemu nebo po sítích IP.

PCM30U-OCH 3U

Zařízení umístěné v 19“ konstrukci výšky 3U umožňuje přenos max. 20 povelů, a také telefonních a datových signálů, signálů diferenciálních ochran, Ethernetu a příspěvkových toků E1 externích zařízení skupinovým signálem 1./ 2. řádu nebo po sítích IP.

PCM30U-OCH 6U

Zařízení umístěné v 19“ konstrukci výšky 6U je dodáváno v několika variantách rámu. Slouží pro přenos max. 80 - 120 povelů, a také telefonních a datových signálů, signálů diferenciálních ochran, Ethernetu a příspěvkových toků E1 externích zařízení skupinovým signálem 1. až 3. řádu nebo STM-1/STM-4 nebo po sítích IP.

Kontakt
TTC MARCONI s.r.o.
Třebohostická 987/5
100 00 Praha 10

Tel.: +420 234 052 305
Fax: +420 274 814 747
E-mail: info@marconi.ttc.cz
Vstup pro partnery