Pro operátory - Přenosové sítě

Optické sítě

Řešení potřeb vysokokapacitního transportu datových a telekomunikačních signálů pro síťové operátory elektronických komunikačních služeb jsou spojena s přímým nasazením na standardizovaná jednovidová optická vlákna (kabely). Zajišťují nezbytné přenosové kapacity páteřních a metropolitních sítích jak na vlastních optických vláknech (kabelech) tak i prostřednictvím prostředků zajištěných pronájmem od třetích stran „tzv. pronájmem vlnové délky“. Cílem řešení je poskytnout na fyzické topologii médií nezávislé přenosové kanály typu OTN, TDM/SDH, resp. Ethernet nebo SAN s využitím vysokokapacitního vlnového multiplexu, agregace, přepojování a rychlé obnovy včetně dynamických metod řízení sítě ASON/ASTN.

Mikrovlnné sítě a spoje

Řešení TTC  MARCONI  v oblasti radioreléových (mikrovlnných) spojů jsou v sítích veřejných operátorů nasazována jako agregační a přístupová řešení potřeb přenosových kapacit( např. pro páteřní úroveň sítě (backhaul) v mobilních sítích 2G/3G) tam, kde dočasně nebo trvale nelze zajistit vybudování vysokokapacitních přenosových prostředků využívajících pevná média. (v současnosti zejména optická - optická vlákna, nebo celé optické kabely).

V námi dodávaných  RRL  řešeních jsou v přednostně uplatňovány systémy řady MiniLink firmy Ericsson. Nic nám však nebrání předložit řešení i na bázi alternativních zařízení fy Motorola a případně i dalších výrobců.

Kompletní řešení zahrnuje dohledový systém ServiceOn, který je společný pro všechna optická i mikrovlnná zařízení společnosti Ericsson.

Velkou výhodou RRL řešení je snadnost a rychlost implementace a snadná možnost i opakovaných reinstalací v jiných lokalitách.

Kontakt
TTC MARCONI s.r.o.
Třebohostická 987/5
100 00 Praha 10

Tel.: +420 234 052 305
Fax: +420 274 814 747
E-mail: info@marconi.ttc.cz
Vstup pro partnery